.:: แบบฟอร์มแจ้งตามหาญาติ หรือบุคคล ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จากเหตุอุทกภัย ::.

 
:: ข้อมูลญาติ หรือบุคคลที่ต้องการตามหา
 
ชื่อ-นามสกุล :
เพศ : ชาย หญิง
อายุ : (โดยประมาณ)
ความสูง : (โดยประมาณ)
รูปร่าง ลักษณะ :
  บรรยายลักษณะ รูปร่าง หน้าตา สีผิว ลักษณะพิเศษ เสื้อผ้า และการแต่งกาย ฯลฯ
 
รูปภาพ  
(ถ้ามี) :
 
วันที่ขาดการติดต่อ :  วันที่   เดือน   พ.ศ. 
 
รายละเอียดอื่นๆ :
  กรอกรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หายไปได้อย่างไร หายไปกับใครบ้าง มีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้แจ้ง ฯลฯ
 
:: ข้อมูลที่อยู่/ที่พักคร่าวๆ ก่อนหน้าที่จะย้าย หรือก่อนที่จะติดต่อไม่ได้
 
ภาค :
ค้นหาพิกัดของสถานที่ จุดสำคัญ หรือตำแหน่งใกล้เคียง :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
หมู่ :
 
พิกัด :
 
ที่อยู่เพิ่มเติม :
  ระบุข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม เช่น บ้านเลขที่ ซอย ถนน ชื่อตึก/อาคาร ฯลฯ
 
:: ข้อมูลผู้แจ้ง ญาติ หรือผู้ตามหา
 
ประเภท : กลุ่มองค์กร/ศูนย์อพยพ/โรงพยาบาล บุคคลทั่วไป
 
ชื่อองค์กร :
โลโก้องค์กร  
(ถ้ามี) :
 
ชื่อ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :