ตามหาญาติหรือบุคคลที่รู้จัก ที่สูญหายจากเหตุอุทกภัย
ผู้ใดพบเห็นบุคคลเหล่านี้กรุณาติดต่อกลับด่วน !!

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

เลือกแสดงเฉพาะจังหวัด :    แสดงเฉพาะเพศ :    ค้นหาด้วยชื่อ :
ชื่อผู้ขาดการติดต่อ ที่อยู่/ที่พักล่าสุดก่อนขาดการติดต่อ สถานะการตามหา วันที่ขาดการติดต่อ วัน/เวลาที่แจ้ง
Aspen หมู่ 4 อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดมหาสารคาม ยกเลิกการตามหา 12 ม.ค. 57 28 ธ.ค. 54 เวลา 08.45 น.
Jaelyn หมู่ 2 จังหวัดชลบุรี ยกเลิกการตามหา 18 พ.ย. 57 26 ธ.ค. 54 เวลา 11.12 น.
Teige หมู่ 6 ต.รางพิกุล อ.แก่งกระจาน จังหวัดระนอง ยกเลิกการตามหา 21 ก.ค. 57 26 ธ.ค. 54 เวลา 10.23 น.
Mahaley หมู่ 1 อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ยกเลิกการตามหา 12 ก.ย. 57 24 ธ.ค. 54 เวลา 12.25 น.
Dillanger หมู่ 2 อ.ชานุมาน จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อได้แล้ว 26 ธ.ค. 57 23 ธ.ค. 54 เวลา 17.36 น.
Kamryn หมู่ 1 ต.ดงบัง อ.ยะหา จังหวัดระยอง ยกเลิกการตามหา 2 ส.ค. 57 22 ธ.ค. 54 เวลา 12.20 น.
Irene หมู่ 1 อ.ห้างฉัตร จังหวัดกาญจนบุรี ยกเลิกการตามหา 11 ม.ค. 57 22 ธ.ค. 54 เวลา 09.27 น.
Mahala หมู่ 9 ต.เกาะรัง ยกเลิกการตามหา 20 ธ.ค. 57 15 ธ.ค. 54 เวลา 11.30 น.
Janais หมู่ 1 อ.ด่านซ้าย จังหวัดปทุมธานี ยกเลิกการตามหา 3 พ.ย. 57 15 ธ.ค. 54 เวลา 11.28 น.
Dontarrious หมู่ 2 ต.นาใต้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยกเลิกการตามหา 25 ม.ค. 57 10 ธ.ค. 54 เวลา 10.26 น.
Margie หมู่ 3 จังหวัดนครปฐม ยกเลิกการตามหา 30 ก.พ. 57 8 ธ.ค. 54 เวลา 09.17 น.
Dolley หมู่ 1 ต.ยางฮอม อ.นาน้อย ยกเลิกการตามหา 19 ก.ย. 57 2 ธ.ค. 54 เวลา 09.21 น.
Elyza หมู่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.ราษีไศล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิกการตามหา 25 มี.ค. 57 1 ธ.ค. 54 เวลา 16.25 น.
Vinny หมู่ 1 ต.หรเทพ อ.เมืองกาฬสินธ์ จังหวัดพังงา ยังติดต่อไม่ได้ 21 มี.ค. 57 30 พ.ย. 54 เวลา 08.51 น.
Coralyn หมู่ 1 ต.แม่ศึก ยกเลิกการตามหา 4 ก.ค. 57 28 พ.ย. 54 เวลา 07.59 น.
Carlye หมู่ 2 อ.วัดสิงห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกเลิกการตามหา 20 มิ.ย. 57 26 พ.ย. 54 เวลา 16.03 น.
Misty หมู่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ยกเลิกการตามหา 13 ก.ค. 57 26 พ.ย. 54 เวลา 13.40 น.
Lore หมู่ 2 อ.เถิน จังหวัดสุรินทร์ ยกเลิกการตามหา 1 ม.ค. 57 24 พ.ย. 54 เวลา 17.57 น.
Jaylin หมู่ 2 ต.ช้างทูน อ.กิ่งภูกามยาว จังหวัดเชียงราย ยกเลิกการตามหา 17 มิ.ย. 57 23 พ.ย. 54 เวลา 19.51 น.
Darvin หมู่ 1 อ.ละอุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกเลิกการตามหา 1 ต.ค. 57 22 พ.ย. 54 เวลา 09.10 น.
Jalen หมู่ 2 ยกเลิกการตามหา 6 พ.ย. 57 18 พ.ย. 54 เวลา 13.02 น.
Dolly หมู่ 6 ต.หัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อได้แล้ว 31 ธ.ค. 57 17 พ.ย. 54 เวลา 21.14 น.
Tayten หมู่ 2 ต.ไหล่หิน อ.ท่าใหม่ จังหวัดเลย ยกเลิกการตามหา 19 พ.ย. 57 16 พ.ย. 54 เวลา 13.32 น.
Keisha หมู่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ยกเลิกการตามหา 15 ส.ค. 57 15 พ.ย. 54 เวลา 14.05 น.
Zeal หมู่ 1 อ.พยุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อได้แล้ว 26 ต.ค. 57 15 พ.ย. 54 เวลา 13.24 น.
Julissa หมู่ 2 ต.กองก๋อย อ.เมืองปราจีนบุรี ยกเลิกการตามหา 3 ก.พ. 57 14 พ.ย. 54 เวลา 18.49 น.
Hippie หมู่ 2 ต.สามพระยา ยกเลิกการตามหา 15 ก.ย. 57 11 พ.ย. 54 เวลา 13.47 น.
Bert หมู่ 1 ต.พังโคน อ.เมืองนราธิวาส ยกเลิกการตามหา 28 มี.ค. 57 10 พ.ย. 54 เวลา 13.18 น.
Armena หมู่ 1 จังหวัดราชบุรี ยกเลิกการตามหา 31 ส.ค. 57 10 พ.ย. 54 เวลา 05.40 น.
Dany หมู่ 4 อ.กิ่งบ้านคา จังหวัดร้อยเอ็ด ยกเลิกการตามหา 22 ก.พ. 57 9 พ.ย. 54 เวลา 22.34 น.
Butch หมู่ 5 ต.หัวโพธิ์ อ.แม่ฟ้าหลวง ยกเลิกการตามหา 11 มิ.ย. 57 9 พ.ย. 54 เวลา 11.31 น.
Karinthia หมู่ 2 อ.จุฬาภรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิกการตามหา 27 เม.ย. 57 8 พ.ย. 54 เวลา 20.26 น.
Cheyenne หมู่ 1 ต.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดราชบุรี ยกเลิกการตามหา 12 ก.ค. 57 8 พ.ย. 54 เวลา 15.09 น.
Trisha หมู่ 1 ยกเลิกการตามหา 25 มิ.ย. 57 8 พ.ย. 54 เวลา 13.27 น.
Fats หมู่ 2 ต.ตาสัง อ.ห้างฉัตร จังหวัดสุโขทัย ยกเลิกการตามหา 23 ก.ย. 57 8 พ.ย. 54 เวลา 13.03 น.
Sunshine หมู่ 5 ต.ชะแล จังหวัดลำพูน ยังติดต่อไม่ได้ 9 ธ.ค. 57 7 พ.ย. 54 เวลา 14.49 น.
Kathy หมู่ 2 อ.บ้านบึง จังหวัดสิงห์บุรี ยกเลิกการตามหา 4 พ.ย. 57 5 พ.ย. 54 เวลา 08.22 น.
Doc หมู่ 7 ต.ปากน้ำปราณ อ.มะขาม ยกเลิกการตามหา 21 ก.ค. 57 5 พ.ย. 54 เวลา 07.01 น.
Jady หมู่ 2 ต.ระเวียง อ.อรัญประเทศ ยกเลิกการตามหา 6 ต.ค. 57 5 พ.ย. 54 เวลา 06.40 น.
Rock หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.กิ่งศรีนครินทร์ จังหวัดราชบุรี ยกเลิกการตามหา 26 ก.ย. 57 4 พ.ย. 54 เวลา 13.54 น.
Lottie หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.กิ่งบางเสาธง จังหวัดลำปาง ยกเลิกการตามหา 3 ธ.ค. 57 4 พ.ย. 54 เวลา 03.00 น.
Kapri หมู่ 1 อ.โพธิ์ทอง จังหวัดระนอง ยกเลิกการตามหา 30 เม.ย. 57 4 พ.ย. 54 เวลา 11.53 น.
Janessa หมู่ 9 อ.สูงเม่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกเลิกการตามหา 27 ส.ค. 57 3 พ.ย. 54 เวลา 08.12 น.
Rayshelon หมู่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกเลิกการตามหา 27 พ.ค. 57 3 พ.ย. 54 เวลา 08.03 น.
Sherry หมู่ 8 ต.มะขามเฒ่า จังหวัดระยอง ยกเลิกการตามหา 3 พ.ค. 57 2 พ.ย. 54 เวลา 10.21 น.
Bryson หมู่ 1 อ.ราชสาส์น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเลิกการตามหา 10 ก.ย. 57 31 ต.ค. 54 เวลา 14.29 น.
Kert หมู่ 7 ต.หนองคล้า อ.บางเลน จังหวัดเพชรบุรี ยกเลิกการตามหา 17 พ.ค. 57 30 ต.ค. 54 เวลา 16.52 น.
Flora หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.ทองผาภูมิ จังหวัดสงขลา ยกเลิกการตามหา 6 พ.ค. 57 30 ต.ค. 54 เวลา 16.47 น.
Nerice หมู่ 2 ต.เกาะย่านัด จังหวัดขอนแก่น ยกเลิกการตามหา 18 พ.ย. 57 30 ต.ค. 54 เวลา 14.16 น.
Adiana หมู่ 3 ต.บุ่งขี้เหล็ก ยกเลิกการตามหา 13 พ.ค. 57 30 ต.ค. 54 เวลา 06.26 น.
Mellie หมู่ 8 ต.โพทะเล อ.แม่ลาน ยกเลิกการตามหา 29 พ.ย. 57 29 ต.ค. 54 เวลา 11.42 น.
Leatrix หมู่ 1 ต.จางเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ยกเลิกการตามหา 11 ส.ค. 57 29 ต.ค. 54 เวลา 09.39 น.
Kristanna หมู่ 2 อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดนครสวรรค์ ยกเลิกการตามหา 26 มี.ค. 57 29 ต.ค. 54 เวลา 03.26 น.
Stew หมู่ 2 ต.หนองบัว จังหวัดหนองคาย ยกเลิกการตามหา 31 ธ.ค. 57 28 ต.ค. 54 เวลา 15.34 น.
Storm หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.คลองใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิกการตามหา 31 ก.พ. 57 28 ต.ค. 54 เวลา 07.04 น.
Buckie หมู่ 2 อ.นาโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี ยกเลิกการตามหา 5 ส.ค. 57 27 ต.ค. 54 เวลา 18.31 น.
Mellie หมู่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกเลิกการตามหา 25 พ.ค. 57 26 ต.ค. 54 เวลา 16.52 น.
Honeysuckle หมู่ 2 ต.มืดกา อ.เมืองยะลา จังหวัดหนองบัวลำภู ยกเลิกการตามหา 9 พ.ย. 57 26 ต.ค. 54 เวลา 11.15 น.
Steffie หมู่ 3 อ.ยางสีสุราช จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกการตามหา 7 ก.ย. 57 26 ต.ค. 54 เวลา 00.59 น.
Lynsey หมู่ 2 จังหวัดนครพนม ยกเลิกการตามหา 20 ก.ค. 57 25 ต.ค. 54 เวลา 16.02 น.

- ต้องการแจ้งตามหาญาติ คลิกที่นี่ -